Behandling

Behandlingsmæssigt kan tilbydes:

  • Opstart af medicinsk behandling, opfølgning og kontroller.
  • Psykoedukation - information og viden omkring den diagnose/r, der er stillet; hvad betyder det for dig og dit liv? Styrker og udfordringer.
  • Samtaleforløb/Terapiforløb - tilpasset aktuelle diagnose/r og/eller udfordringer.
  • Deltagelse i netværksmøder - med fx skolen, PPR, sagsbehandler og jer som forældre efter endt udredningsforløb eller i et behandlingsforløb - overlevering og faglig sparring ift. fremadrettede indsatser, behandlingstilbud og anbefalinger.

Både udrednings- og behandlingsforløb foregår i henhold til de landsdækkende kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Tilbage til toppen