Udredning

En udredning kan bl.a. bestå af:

 • Psykopatologisk screening
 • Anamnese
 • Opmærksomhedstest
 • Rating skemaer
 • Skoleudtalelse
 • Eksekutive funktioner
 • PSE
 • ADOS
 • Lægeundersøgelse
 • TOVA
 • DIVA
 • Kognitiv undersøgelse WISC/WAIS
 • Gennemlæsning af tidligere sagsakter fx fra PPR, psykiater eller psykolog

Ved den 1. konsultation vil jeg uddybe, hvilke, hvor mange, hvem skal deltage samt indholdet er af de enkelte undersøgelser i den udredningsplan, vi sammen laver. Således kan jeres barn eller unge og Jer være forberedt på samt øge trygheden omkring, hvad der skal ske i de forskellige undersøgelser.

Udredningen sammensættes alt efter problemstillingen og faglige relevans. Dette for at få beskrevet og evt. stillet en diagnose/r, der kan være udgangspunkt for en videre indsats, støtte og behandling.

Ved tilbagemeldingen bliver der desuden udarbejdet en erklæring med anbefalinger og behandlingsforslag, som kan bruges i det videre tværfaglig forløb.

Jeg samarbejder med erfarne & dygtige psykologer, samt andre faggrupper, som jeg inddrager i udredningen og behandlingen, hvor dette vurderes relevant.

Både udrednings- og behandlingsforløb foregår i henhold til de landsdækkende kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Tilbage til toppen