Priser

På denne side kan du se priserne på forskellige udrednings - og behandlingsforløb samt læse mere om, hvordan du får en tid.

Der er mulighed for at få tilskud ved at skifte fra sygesikringsgruppe 1 til sygesikringsgruppe 2 via Borgerservice. De psykologiske tests, der skal foretages i en børne og ungdomspsykiatrisk udredning, er ikke dækket ved skifte til sygesikringsgruppe 2. 

Udredningspriser

1. konsultation 90 min. 5600 kr.

Ved skift til sygesikringsgruppe 2 er prisen ca. 1.800 kr.

Et udredningsforløb for fx ADHD/ADD inkl. 1. konsultation koster ca. 23500 kr. (Ifald der er lavet fx kognitiv test (WISC/WAIS) inden ved fx PPR; er prisen ca. 18500 kr.). Ved skift til sygesikringsgruppe 2 via Borgerservice ca.13.250 kr. (Ifald der er lavet fx kognitiv test (WISC/WAIS) inden ved fx PPR; pris ca. 8250 kr.).

Et udredningsforløb for fx Autisme inkl. 1. konsultation koster ca. 26.700 kr. (Ifald der er lavet fx kognitiv test (WISC/WAIS) inden ved fx PPR; er prisen ca. 21.700 kr.). Ved skift til sygesikringsgruppe 2 via Borgerservice ca. 13650 kr. (Ifald der er lavet fx kognitiv test (WISC/WAIS) inden ved fx PPR; pris ca. 8650 kr.).

En ADHD/ADD udredning vil bestå af følgende: Bred psykopatologiske screening inkl. somatisk undersøgelse med barnet/den unge; anamnese med forældre; psykologiske tests for opmærksomhed og kognitiv test; samtale med barnet/den unge, udfyldelse af ADHD-RS og BRIEF fra forældre, skole og evt. den unge selv; skoleudtalelse; gennemlæsning af evt. tidligere undersøgelser eller sagsakter. Konference og herefter tilbagemelding til barn/ung og forældre med anbefalinger og behandlingsforslag samt erklæring, der kan indgå i det videre tværfaglige arbejde, netværksmøder, ansøgning om støtte og vejledning mm.

Læs om betalingsmuligheder og tilskud...

Hvis dit barn eller unge er skiftet til sygesikringsgruppe 2, vil I kunne få refunderet halvdelen eller mere af beløbet afhængig af de forskellige ydelser. Se endvidere takstkortet længere nede på siden, som angiver det beløb I får refunderet ved de forskellige konsultationer.

Få tid til en 1. konsultation.

Kontakt mig pr. mail (undlad personhenførbare data) med en kort beskrivelse af problemstillingen. Så booker jeg en tid til en 1. konsultation, hvor vi sammen får drøftet aktuelle problemstilling/er og udfordringer, lagt en individuel plan for et evt. udredningsforløb samt pris herfor.

Gå direkte til behandling

Ifald jeres barn eller unge allerede er udredt andetsteds, kan I også kontakte mig pr. mail, og jeg booker jer ind til relevante behandling.

Behandlingspriser

 • Medicinopstart samtale 2700 kr.
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 pris ca. 1500 kr.
 • Kort tlf. medicinsk opfølgning 550 kr.
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 pris ca. 350 kr. 
 • Kort Medicinkontrol 1450 kr.
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 pris ca. 250 kr.
 • Lang Medicinkontrol/samtale 2650 kr.
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 pris ca. 1450 kr.
 • Medicinopstart samtale, hvis dit barn/ung er udredt et andet sted OG skifter til gr. 2 1880 kr.
 • Samtaleterapi 2000 kr.
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 ca. 400 kr.
 • Psykoedukation 1600 kr.
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 ca. 530 kr.
 • Netværksmøde 2600 kr.
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 pris ca. 500 kr.
 • Pillepas til ikke-Schengenlande og andre mindre erklæringer 250 kr
 • Ved skift til sygesikringsgruppe 2 pris ca. 170 kr

Læs om betalingsmuligheder og tilskud...

Jeg har også mulighed for at komme hjem til Jer som del af en udredning og/eller behandling, ifald jeres barn eller unge ikke kan komme ind til mig og deltage. Her tillægges et gebyr for tid til kørsel. Ligeledes er der mulighed for online konsultationer.

Generelle betingelser og rammer

Ved afbud eller flytning af aftale mindre end 24 timer før aftalt tid og ved udeblivelse uden afbud afregnes med halvt honorar. Dette gebyr er desværre ikke refusionsberettiget.
Du kan melde afbud både på telefon, SMS og mail hele døgnet.

Øvrige

Efter aftale kan jeg afholde oplæg, foredrag eller varetage konsulentfunktioner. Priser aftales individuelt.

Kontakt mig

Tilbage til toppen