Betalingsmuligheder og tilskud

Du har forskellige muligheder for at søge tilskud til udredningen og behandlingsforløbet. Eksempelvis kan du spare 50% eller mere ved at skifte fra sygesikringsgruppe 1 til sygesikringsgruppe 2. Få et overblik over dine muligheder nedenfor.

Sygesikringsgruppe 1:

Dit barn eller unge er tilmeldt en bestemt almen praktiserende læge. Du vil selv skulle betale alle udgifter forbundet med konsultationer og kontakter i forbindelse med udrednings- og/eller behandlingsforløb ved privat praktiserende speciallæge.
Der sendes faktura efter hver enkelt konsultation. Klinikken anvender MobilePay.

Sygesikringsgruppe 2:

Dit barn er ikke tilmeldt en bestemt almen praktiserende læge. Du vil, via kommunen, kunne få refunderet en del af udgiften forbundet med udredning og behandling ved privat praktiserende speciallæge. Se venligst takstkort længere nede for refusion.

Der sendes faktura efter hver enkelt konsultation. Når fakturaen er betalt af dig og har skiftet status til "betalt", kan du indsende fakturaen til kommunen/borgerservice og få refunderet dit tilskudsberettiget udlæg, fraset egenbetaling. Klinikken anvender MobilePay.

Der er mulighed for tilskud til max. 20 konsultationer ifm. udredning og behandling og max. 12 konsultationer ifm. behandling. Ifald der er behov for fortsat behandling, skal man kontakte almen praktiserende læge, der skal lave en kort vurdering ift. om der fortsat er behov for yderligere behandling. Denne vurdering almen praktiserende læge laver sendes ligeledes til kommunen/borgerservice.

Sådan skifter du mellem sygesikringsgruppe 1 og 2:

Som dansk statsborger med bopæl i Danmark kan du frit skifte fra sygesikringsgruppe 1 til 2. Man er bundet af sit skifte i 1 år, hvorefter man kan skifte tilbage igen.

Du skifter sikringsgruppe for dit barn ved at henvende dig til borgerservice i din bopælskommune. Borgerservice kan også oplyse om, hvordan du får refunderet udlæg i forbindelse med udredning og behandling.

Det er kun barnet eller den unge, som skal skifte sygesikringsgruppe - ikke forældrene. Barnet eller den unge har herefter frit lægevalg for såvel alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger.

Sikringsgruppe-skiftet har intet at gøre med hospitalet, da hospitalet ikke er under sygesikringsordningen.

Der er egenbetaling på ca. 300,- kr. ved henvendelse til almen praktiserende og vagtlæge ved skift til sygesikringsgruppe 2.
Ekspeditionstiden for sygesikringsgruppe-skifte er varierende fra øjeblikkelig virkning og op til ca. 14 dage.

Vær opmærksom på at skiftet skal være trådt i kraft inden 1. konsultation, for at du kan få refunderet tilskuddet.

Det koster ca. 200 kr. i gebyr at foretage et sikringsgruppe skift.


Speciallægeerklæringer:

Priser for speciallægeerklæringer takseres i henhold til gældende takst fra lægeforening og er ikke refusionsberettiget.

Sundhedsforsikring:

I kan undersøge med jeres forsikringsselskab, om I har tegnet en sundhedsforsikring, hvor I må gøre brug af denne ifm. et udrednings-og/eller behandlingsforløb i min klinik.

Sygesikringen Danmark:

Du kan få et mindre tilskud, hvis du er medlem af Danmark Gruppe 2 (Hvilket IKKE er det samme som sygesikringsgruppe 2)

Kommune:

Jeres kommune har indvilliget i at betale for udredning og behandling.

Relevante dokumenter

Hent takstkort Takstkort
Hent Lovgrundlag for refusion Lovgrundlag for refusion
Hent Lovgrundlag for refusion Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sygesikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort mv.

Bestil en tid uden henvisning

Klinikken er en privatklinik og har ingen aftale med den offentlige sygesikring; det vil sige ingen ydernummer.

Det kræver derfor ikke en henvisning fra egen læge eller PPR for at starte op i et udrednings- eller behandlingsforløb.

I kan således som forældre selv tage kontakt; dette både ift. udredning og behandling; eller hvis jeres barn eller unge er udredt et andet sted og primært har brug for et behandlingsforløb.
Under betalingsmuligheder står mere om sygesikringsgruppe 1, sygesikringsgruppe 2 og skifte hertil, Sundhedsforsikring, Sygesikringen Danmark samt kommunal henvisning.

Hvis I som forældrene er skilt og har fælles forældremyndighed, skal I begge være enige og samtykke til en aftale om udredning og behandling.

Unge mellem 15 og 18 år har selvbestemmelse i forhold til ønske om henvisning, undersøgelse og behandling, dog i samråd med forældremyndighedsindehaverne. 

Kontakt mig

Tilbage til toppen